Принципова схема очищення води на пивзаводі метантенком

принципова схема очищення води на пивзаводі метантенком
Combat natur. 1994. N105. pp. 36-37. 24. Degremont. Швидкість руху часточок у рідкому середовищі при відстоюванні залежить від розміру часточок, їх густини і форми, а також від властивостей дисперсного середовища, його в’язкості і в кінцевому рахунку від режиму руху часточок. Задоволення потреб промисловості, сільського господарства й населення у воді — найважливіша проблема. Guidelines for efficient biomass production with the safe application of wastewater and sewage sludge. Потужність очисних споруд з використанням анаеробних бактерій можна збільшити, а якість очищення стічних вод підвищити, якщо мікроорганізми в середовищі активного мулу іммобілізувати (закріпити) на різних носіях. Цехи хлібопекарських дріжджів при великих спиртових заводах за своєю потужністю не поступаються спеціалізованим дріжджовим заводам.


Після випорожнення бродиль ний апарат миють водою, обризкують усередині розчином хлорного вапна, витри мують 15-20 хв, після чого хлорне вапно змивають водою і пропарюють ЗО хв пр температурі 100° С. Витрати пари — 10-12 кг на їм3 об’єму апарата, і 1.8 Виділення спирту з бражки та його очистка. Досягти цього можна коагуляцією за допомогою коагулянтів, у результаті чого утворюються пластівці з вищою густиною. А зменшення густини і в’язкості водної суспензії досягають її розбавленням. Технологія дріжджів складається з таких технологічних стадій: виділення дріжджів із зрілої мелясної бражки, промивка водою й одержання дріжджового концентрату, пресування; формування та упаковка; зберігання. .2 Стічні води .2.1 Загальні відомості Вода — одне з найцінніших природних багатств. Cost-effective management options to reduce discharges, emissions and losses of hazardous substances. WP5 Final Report.

Біотехнологічне очищення води у всіх високорозвинених країнах — найбільш великотоннажне серед біотехнологій підприємств харчової промисловості. Mathematical Modeling and Kinetics of Anaerobic Digestion; Wastewater; Technik anaerober Prozesse; Technische Universität Hamburg-Harburg. 1998. S. 69-81. 91. Oliva E. et al. Мочари — це горизонтальний біофільтр, який моделює природні процеси очи-щення^води (рис. 2.4.2). Інженерна горизонтальна спроруда в землі з гравійним завантаженням 2, розміщеним невеликою товщиною (до 1 м) на надійній гідроізоляції 1 з синтетичної плівки.

Похожие записи: